מאמרים

כדאי להתכונן גם לתרחיש הזה! - חלק II

שקיבלו היתרי בנייה לפני ינואר 1980, סביר להניח שהם מבנים שנבנו לא לפי היתרי הבנייה המחמירים ולכן זקוקים כנראה לחיזוק מבנה בהתאם לתמ"א 38- תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים. בכדי לדעת אם המבנה בו גרים זקוק לחיזוק יש לבדוק את תוכניות המתאר של הבית, את התאריכים והתקנות על פיהם נבנה וזה ניתן לבדיקה אל מול מהנדסים ואנשי מקצוע בהתאם לדרגת אישורי הבנייה שלהם.

תמ"א 38 אינה תוכנית הממומנת ע"י הממשלה, התוכנית הוצאה בכדי להתריע ולעודד את כל האוכלוסיה לצאת ולחזק את המבנים וכן להתכונן למצב קטסטרופלי אפשרי זה.

התוכנית כן נותנת מענה של אפשרויות היתרי בנייה נוספים, הרחבה, תוספות, שיפוצים שונים וכו', בכדי לעודד את התושבים לממן את חיזוק המבנים ובכל מקרה האחריות חלה עלינו התושבים.

בכדי להגיש ולקבל היתר בהתאם לתמ"א 38 יש לפנות באמצעות איש המקצוע שהוסמך לכך, שיאשר כי המבנה אכן זקוק לחיזוק ויגיש דו"ח למהנדס ועדת התכנון המקומית.

גם אם מדובר בבית פרטי או בבניין גורים משותף כדאי לבדוק את הנושא ולהתכונן בהתאם!

חזרה לחלק ראשון