מאמרים

כדאי להתכונן גם לתרחיש הזה!

כדאי להתכונן גם לתרחיש הזה!

לאחרונה, התרחשו והורגשו בישראל ובסביבתה מספר רעידות אדמה.

נתון זה אינו פשוט בכלל לאור תופעות הקיצון במזג האוויר ובשינויים הקורים על פני ומתחת לכדור הארץ בשנים האחרונות. כמו במקומות שונים בעולם, גם בישראל עלול להתרחש מצב קיצון הרסני במיוחד לאור הנתון של רעידות האדמה האחרונות שנמדדו באזור ובמיוחד לאור העובדה שבישראל התרחשו בעבר רעידות אדמה הרסניות, עובדה זו מעלה את הסיכוי לרעידת אדמה חוזרת בעוד שנייה או בעוד עשור..

מבנים שונים, מתוכננים ונבנים בהתאם ללחצים ולכוחות הפועלים עליהם, אך כמו כל גוף, גם מבנים מאבדים את יציבותם אל מול הכוחות הפועלים במשך השנים, ובמיוחד אם פועלים לפתע כוחות נוספים שאינם צפויים.

מבנים שונים בישראל נבנו לפי תקנות ישנות, שאינן מתאימות לידע שיש בידנו כיום ועל כן סביר להניח שאותם מבנים זקוקים לחיזוק מבנה, שיפוצים ואולי בכלל לבנייה מחדש..

כנראה שבזמן רעידת אדמה, המבנים שיתמוטטו הם מקור הסיכון הגבוה ליצירת כאוס ולא הרעידה עצמה.

מבנים

המשך מאמר